Artikelen CS Verbindt! Nummer 3
CS Verbindt! Nummer 3 Ziek zijn in Frankrijk betekent de helft minder inkomen (Kim Houwers, CS Opleidingen) Werkgever aansprakelijk voor re-integratie? (Stephanie Heijtlager, CS Opleidingen) Regie bij verzuimmelding en conflict (Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) Participatiewet: activering vanuit de bijstand (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Over koeien, kinderen en klanten (Herman Evers, Evident) Niet werken loont in Nederland enorm (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) Mediation bij arbeidsconflicten (Ruud de Leede, CS Opleidingen) Linksom of rechtsom, ieder bedrijf betaalt de eigen schade (interview Jeroen Breen, Koninklijk Actuarieel Genootschap) Kies de beste partners voor het hoogste resultaat (Eric Wonnink) Hulp voor zieke Poolse werknemers Hoe houdt u grip op zieke ex-werknemers (Rinske Moelands, CS Opleidingen) Gaat de casemanager van het toneel verdwijnen? (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) De verlengde arm wint terrein (Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) De huidige arbeidsgerelateerde zorg heeft zijn langste tijd gehad (Interview Lars Scheurer, Richting)
 
Artikelen CS Verbindt! Nummer 2
CS Verbindt! Nummer 2 ZW Flex Wat als u geen eigenrisicodrager wordt (Eric Wonnink, WGA Control) Zelfsturende teams = zelfsturend verzuim (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) Wel de lasten niet de lusten (Pascal Willems, WVO Advocaten) We moeten werknemers weerbaarder maken (Interview Lisette van Breugel, Arbo Unie) UWV moet eigenlijk een controlerende functie hebben (Interview Maudie Derks, Acture) Re-integratiekunde en re-integratiekunst (Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) Privacy en verzuim in de rechtspraak: Wanneer ga je te ver als werkgever (Ruud de Leede, CS Opleidingen) Hoe beoordeelt UWV het re-integratieverslag (Dorith Boudewijnse, CS Opleidingen) Eigen risico dragen voor grote bedrijven al snel aantrekkelijk (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Een private verzekeraar doet het altijd beter dan het UWV (Interview Arend Jansen, Aegon) Duurzame re-integratie moet leidend zijn bij verzuimbegeleiding (Paul van den Boom, FNV) Driewerf hoezee voor het CPB (Herman Evers, CS Opleidingen) DO of Don’t (Eric Wonnink, WGA Control) Controleer de beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Marjol Nikkels, CS Opleidingen)
 
Artikelen CS Verbindt! Nummer 1
CS Verbindt! Nummer 1 Werk naar werk werkt (Mandy de Koning, PWC Midden-Brabant Werkt) De 1 procent ziekmelding is een werkgeversrisico (Pascal Willems, WVO Advocaten) Bruggen slaan om mensen aan het werk te helpen (Dorith Boudewijnse, CS Opleidingen) We hebben een gezamenlijk belang (Interview Bernardo Walta, De Goudse) Verzuim is uit – activering is in (Herman Evers, Evident) Verzuim is onvermijdelijk – de verzuimbegeleiding is uw keuze (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) Terugkeer in werk moet ook duurzaam zijn (Interview Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) RIV-toets-proof re-integreren (Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) Nieuw Wft Inkomen (Ruud de Leede, CS Opleidingen) Iemand is arbeidsongeschikt of niet (interview Eric Wonnink, WGA Control) Herken aan autisme gerelateerd verzuim (Ellen Huisman) En de rekening van de zieke flex-werknemer is voor de werkgever (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Een arbeidsongeval – wat nu (Dorith Boudewijnse, CS Opleidingen) Druk druk druk (Hans Brouwer, UWV)