Graag bieden we de ruimte aan goede inhoudelijke artikelen over het vakgebied van sociale zekerheid. Hebt u een interessant onderwerp om over te schrijven, wilt u uw kennis en ervaring delen of hebt u een prikkelende mening over een thema op het gebied van verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie?  Neem dan contact op met de redactie door een mail te sturen naar de redactie. Een artikel is bij voorkeur maximaal 1000 woorden lang. De redactie beslist over opname in het magazine en behoudt zich het recht voor de tekst in te korten of te wijzigen, uiteraard in overleg met u.

De doelgroep van CS Verbindt is casemanagers, hr-professionals, arbodienstverleners, bedrijfsartsen en verzuimspecialisten. CS Verbindt heeft een oplage van 3.500 stuks.

Het volgende nummer komt in het najaar van 2017 uit.