Artikelen CS Verbindt! Themaboekje Nummer 7 – WIA: werken loont
CS Verbindt! Themaboekje Nummer 7 – WIA: werken loont WIA: werken loont
 
Artikelen CS Verbindt! Themaboekje Nummer 5 – Regie op Ziektewet in de praktijk
CS Verbindt! Themaboekje Nummer 5 – Regie op Ziektewet in de praktijk Regie op Ziektewet in de praktijk
 
Artikelen CS Verbindt! Themaboekje Nummer 4 – 100 vragen over VeReFi
CS Verbindt! Themaboekje Nummer 4 – 100 vragen over VeReFi 100 vragen over Verzuim, Re-integratie en Financien
 
Artikelen CS Verbindt! Themaboekje Nummer 3 – Regie op inzetbaarheid
CS Verbindt! Themaboekje Nummer 3 – Regie op inzetbaarheid Regie op inzetbaarheid – Hoe blijven we positief, duurzaam en waardevol inzetbaar?
 
Artikelen CS Verbindt! Themaboekje Nummer 2 – Privacy en verzuim
CS Verbindt! Themaboekje Nummer 2 – Privacy en verzuim Privacy en verzuim – Wat betekent de komst van de AVG en is werken in taakdelegatie de oplossing?
 
Artikelen CS Verbindt! Themaboekje Nummer 1 - De Werkhervattingskas
CS Verbindt! Themaboekje Nummer 1 - De Werkhervattingskas De Werkhervattingskas – Hoe worden de premies Whk bepaald? En hoe kunt u ze controleren? Betaal niet dubbel als u eigenrisicodrager bent
 
Artikelen CS Verbindt! Nummer 12
CS Verbindt! Nummer 12 VeReFi KennisKring van start Taakdelegatie kent strikte spelregels (Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) Positionering Casemanagement – kwaliteitsborging en scheiding rollen belangrijker dan ooit (Marjol Nikkels en Herwin Schrijver, CS Opleidingen) Overpeinzingen over een nieuw pensioenstelsel (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) Oplossingsrichtingen voor een betaalbaar sociaal zekerheidsstelsel (interview Jeroen Breen, Koninklijk Actuarieel Genootschap) Nieuwe Arbowet daagt werkgevers uit goed naar hun deskundige bijstand te kijken (Simon Troost, AdviceSelect) Kompasgesprek – re-integreren in de juiste richting (Ruud de Leede, CS Opleidingen) Het RSC staat voor borging van kwaliteit (interview Marcel Boudewijnse, Register Specialistisch Casemanagement) Het is belangrijk te investeren in preventie om mensen goed de eindstreep te laten halen (interview Jurriaan Penders, NVAB) Het erkennen van onmogelijkheden (Eric Wonnink, WGA Control) Hersenfitheid is te trainen (Marc van Lokven, Brain Health) Denken in mogelijkheden – de WWZ biedt kansen (Ruud de Quay, 2BW Advocaten) De verwerking van persoonsgegevens van een zieke werknemer (Alexander Jansen, VERDER arbeidsrecht I advocaten) De toekomst van de sociale zekerheid (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) De nieuwe werkwijzer Poortwachter ( André Fenneman, UWV)
 
Artikelen CS Verbindt! Nummer 11
CS Verbindt! Nummer 11 Werk is de beste sociale zekerheid-De A’s van Actief Casemanagement (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Specialisatie Register Casemanagement en VeReFi KennisKring Riskmanagement Sociale Zekerheid-Eigenrisicodrager worden? Kijk eerst naar de risico’s (interview met Harry Korsten, Winrisk) Risicobeheersing- leg de financiele prikkels op de juiste plaats (interview met Leo Bil, Acture) Over visie, geldstromen en mensen-mensen-zaken (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) Mobiliteitsbonus wordt loonkostenvoordeel (LKV) (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Loonsanctie eigenlijk altijd verdiend (Dorith Boudewijnse, CS Opleidingen) Hoe geeft u het re-integratiebeleid na 104 weken ziekte vorm? (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Gezondheidsbeleid in de praktijk-GGZ NHN op weg naar 97,5% arbeidsparticipatie (interview met GGZ NHN) Eigen Regie en taakdelegatie-tegenspraak of effectieve toevoeging (Rick van Buuren en Frans van den Nieuwenhof, TriageExpert) Een arbeidsdeskundig onderzoek helpt stagnatie te doorbreken (Nico van Hemmen, Human Capital Scan) Casemanagers, ken je klassiekers! (Ruud de Leede, CS Opleidingen) Casemanagement in de praktijk-Als je samen naar iets toewerkt en dat slaagt is dat fantastisch (Brenda Damkat, Eureca) Botst privacy met actieve verzuimbegeleiding? (Jurgen van der Baan, ArboShock.nl)
 
Artikelen CS Verbindt! Nummer 10
CS Verbindt! Nummer 10 Ziekte of disfunctioneren-Dossier vorming is noodzaak (Ruud de Quay, 2BW Advocaten) WGA-lasten beperken – Maak bezwaar bij einde wachttijd (Rob Bakkenes, Camace) Voorkom verzuim reorganiseer gezond (Simon Troost, AdviceSelect) Van regizeuren naar regisseren (interview met Emile van der Linde, GOED) Traditioneel falen of innovatief scoren (Casper Mayenburg, Synthra) Re-integratie: vooral een kwestie van samenwerken (Edwin Sijtsma, Sij&Sij) Presteren, duurzaamheid en een laag verzuim gaan samen (Raymond Laenen, Loonwaarde-expert) Nieuwe toepassingen binnen VeReFi Hoe ga je om met ziekteverzuim in combinatie met arbeidsgerelateerde problematiek (Bas Tomassen en Desiree Wierper, Ergatis) Het thema arbeid en gezondheid staat nog in de kinderschoenen (interview met prof. dr. Nicolette van Gestel) Gespreksvoering bij ziekteverzuim – een vak apart (Koos Bossers, RdOS Training & Advies) Financiering en uitvoering ZW en WGA – 2016 is het jaar om te beslissen wat u gaat doen (Daniella de Laat, Juiszt.nu) Er speelt nog iets maar dat staat los van het verzuim (Wouter de Graaf, BedrijvenDokter) De OR en de bedrijfsarts (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) CS opleidingen volop in ontwikkeling Casemanager kan helpen mediation sneller en effectiever in te zetten (Frank Emmelot, Interarbeid Mediation & Consultancy) Bedrijfsarts en casemanager – van dwangbuis naar maatkostuum (Mark Bourgonjen, belastbaarheid.nu) 15 jaar Wet Verbetering Poortwachter – tijd voor bezinning (Mark Diebels, KZO 013 Advocaten)
 
Artikelen CS Verbindt! Nummer 9
CS Verbindt! Nummer 9 Zorgplicht werkgever ook voor psychosociale arbeidsbelasting (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Schaf meldplicht beroepsziekte af: werkend Nederland verdient beter (Dolf Algra, zelfstandig bedrijfsarts) Preventie: hoe de baten voor de kosten kunnen gaan (Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) Pesten op de werkvloer zelden individueel probleem (Laura Willemse, Stichting Pesten op de werkvloer) Over tomaten en beroepsziekten (Herwin Schrijver en Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Meldplicht beroepsziekte zou bij de werkgever moeten liggen ( Jurriaan Penders, NVAB) Melding van beroepsziekten heeft preventief doel, geen compensatiedoel (interview Henk van der Molen en Gerda de Groene, NCvB) Komt de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s er alsnog? (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Kan de werkdruk niet wat minder? (Simon Troost, Advice Select) Investeren in de slaapkwaliteit van werknemers loont (J. Macheck en A. Geraedts, ArboNed) Extra druk door technostress (Simon Troost, Advice Select) De ‘Nederlandse ontkenning’ (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) Beroepsziekten in de rechtspraak (Ruud de Leede, CS Opleidingen) Beroepsziekte is vaak een combinatie van factoren (Wouter de Graaf, bedrijfsarts) Beroepsziekte, een serieus probleem (Dorith Boudewijnse, CS Opleidingen) Beroeps-zieken (Eric Wonnink: ZW Control, WGA Control, Loonsanctie.nl) Als bedrijfsarts besteed je 95% van je vrije tijd aan re-integratie; slechts 5% aan preventie (interview met Edwin Sijtsma, Sij&Sij)
 
Artikelen CS Verbindt! Nummer 8
CS Verbindt! Nummer 8 Welke psychische factoren zijn van invloed op re-integratie (Suzanne Leeuwenburgh en Rachel Mokveld, Het Blikveld) Taakdelegatie draagt actief bij aan slagvaardige verzuimbegeleiding (Rick van Buuren en Jurgen van der Baan, TriageExpert) Spagaat tussen re-integratie en passende arbeid (Jasper de Wijn, Synthra) Sociale zekerheid en sociale redelijkheid (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) Re-integratieRecht en Re-integratieKunde (Eric Wonnink, WGA Control, ZW Control, Loonsanctie.nl) Re-integratiekunde wint terrein (Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) Re-integratie is niet vrijblijvend – Krijgt de werkgever de loonsanctie die hij verdient? (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Loonwaarde wordt een vaste waarde bij bedrijven (Raymond Laenen, Loonwaarde-expert) Hoe is het gesteld met de re-integratie in Nederland? (Dorith Boudewijnse, CS Opleidingen) Het succes van mediation is vooral afhankelijk van hoe snel je het inzet (interview met Frank Emmelot, InterArbeid Mediation & Consultancy) Elke re-integratie is een kwestie van geleidelijk opbouwen (Wouter de Graaf) Baas, veeg je mijn snotneus even af? (Ruud Jan Verhoeff en Cindy van der Linde, KRACHTinwerk) Autisme onder volwassenen wordt vaak veel te laat herkend (interview met Cees Kan en Jessica van Pelt, RUCA) Anders denken anders doen-over sectoren heen van werk naar werk trajecten (Andreas van den Goorbergh, ACE Netwerk) Actueel Oordeel geeft een compleet beeld over de samenwerking tijdens het re-integratietraject (Frans van den Nieuwenhof, VerzuimConsult) Aanpassing loondoorbetaling bij ziekte: what’s next? (Mark Diebels, KZO 013 Advocaten)
 
Artikelen CS Verbindt! Nummer 7
CS Verbindt! Nummer 7 Zorg dat de doelen van werknemer en werkgever helder zijn (Wouter de Graaf, bedrijfsarts) WWZ – Is verzuim de beste vluchtroute? (Marjol Nikkels, CS Opleidingen) Waar staan we over 10 jaar in de Arbowereld (Emile van der Linde, GOED) U mag weer aan het werk (Frans van de Nieuwenhof, VerzuimConsult) STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten versie 6 (Pascal Willems, WVO Advocaten) Problematische schulden en verzuim (Arjan Houwers) Omgaan met weerstand – hoe pak je dat aan? (Koos Bosssers en Lonneke Hermeling, RdOS Training & Advies) Het wettelijk systeem pampert werknemers behoorlijk (interview Thom Wildeboer, Capabel Hogeschool) Het huwelijk tussen werkgever en werknemer (Eric Wonnink, WGA Control) Flex with my Ex (Eric Wonnink, WGA Control) Eigen risico dragen voor de ZW in de praktijk (Acture, Robidus en Aon) Eigen risico dragen voor de Ziektewet – waarom wel en waarom niet (Lex van den Heuvel, L-Expert) De mythe van de verzuimnorm (Herwin Schrijver, CS Opleidingen) De do’s en don’ts van taakdelegatie (Rick van Buuren en Jurgen van der Baan, TriageExpert) De beste manier om aan 125000 extra banen te komen is functies te gaan carven (Interview Michael Eichelsheim en Raymond Laenen, Dariuz) Belastbaarheidsbeoordeling als sleutel voor herstel en re-integratie (Bas Tomassen en Desiree Wierper, Ergatis)